17


Петър Вацов

" държавен стипендиант " след близо 43 г. трудов стаж

Share Story: Share on FacebookTweet about this on Twitter
Незабравими срещи с виното

Преди 32 год. водих група от 10 студента от ВИНС ” Д. Благоев ” гр. Варна спец.   ” Стокознание ” в гр. Москва. Домакините от МИНХ ” Плеханов ” бяха се постарали и всеки ден посещавахме най- малко по две предприятия където ни запознаваха на практика с техните методи за определяне на качеството на произведената продукция и начин на съхранение. Всички срещи бяха интересни, но когато ни заведоха в техния винзавод ” МАГАРАЧ ” останахме без думи. Показаха ни огромни бъчви /  десетки хиляди / където отлежаваше виното при невероятна чистота; строго определена температура. Накрая ни заведоха в дегустационната зала. Тук нашите студенти видяха на практика това, което на теория им разказвах в учебните часове как се дегустира вино. Всеки в самостоятелна кабина, стобални схеми, специални чаши, температура, осветление, средства за освежаване на вкусовите рецептори. След демонстрацията последва  разбор на преживяното в невероятна среда така както само руската душа може да създаде. Тази среща остана незабравима във всеки един от нас с мащабите, начин на работа и отношението към нея.